Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Informacja o twoich danych osobowych

Wstęp

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych mają na celu wyjaśnić zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.kkwloclawek.pl oraz dokonujących zakupów w sklepie internetowym „Anwil Fan Corner” lub na platformie KupBIlet.pl czy też biorących udział w konkursie „Typ na Anwil” . Dane osobowe użytkowników naszego serwisu i sklepu internetowego są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (dalej RODO) a także polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku jak również ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Klub Koszykówki Włocławek SA z siedzibą przy al. Chopina 8, 87-800 Włocławek (dalej „My”, „Klub”) właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kkwloclawek.pl oraz sklepu internetowego ”Anwil Fan Corner” https://sklep.kkwloclawek.pl i organizator konkursu „Typ na Anwil”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.kkwloclawek.pl. lub na adres email: kkwloclawek@kkwloclawek.pl, lub na adres pocztowy: Klub Koszykówki Włocławek S.A . al. Chopina 8, 87-800 Włocławek

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w prowadzonym przez nas sklepie internetowym „Anwil Fan Corner”. Twoje dane przetwarzamy również jeśli zasubskrybowałeś nasz newsletter lub założyłeś konto na potrzeby organizowanego przez nas konkursu „Typ na Anwil”.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Klub?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • rejestracji konta w naszym serwisie sklepu Anwil Fan Corner, to jest na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO czyli wyraźnej dobrowolnej zgody udzielanej podczas rejestracji poprzez akceptację naszego Regulaminu sklepu internetowego „Anwil Fan Corner”,
 • realizacji zamówień zakupionych w sklepie towarów, to jest na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO a więc podejmowania przez Klub czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np złożenia zamówienia) i konieczności jej realizacji przez nas na Twoją rzecz (np. dostawy towaru).
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych świadczonych za pośrednictwem naszego serwisu przez naszego dostawcę PayU  
 • obsługi reklamacji w związku z dokonanymi przez Ciebie zakupami, gdy taką złożysz, a więc na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez nasz formularz kontaktowy na naszej stronie), a więc na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO (to jest naszego prawnie uzasadnionego interesu)
 • kontaktowania się z Tobą, w odpowiedzi na twoje zapytania kierowane do nas w związku ze świadczeniem naszych usług, (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celachprowadzenia naszych działań marketingowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu przesyłania informacji dotyczących nowej oferty naszego sklepu, usług, eventów, promocji czy konkursów. Zgoda udzielana jest przez Ciebie podczas rejestracji konta w naszym sklepie internetowym Anwil Fan Corner.

Ponadto, jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (szczegóły w polityce prywatności)
 • realizacji naszego konkursu „Typ na Anwil” w którym możesz wziąć udział zakładając swoje konto poprzez które dokonujesz typowań;
 • wysyłki newslettera.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na ważność i skuteczność przetwarzania przez nas twoich danych w okresie przed wycofaniem zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie podczas rejestracji konta w naszym serwisie sklepu internetowego następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę w ramach naszego sklepu: adres e-mail, telefon, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki zamówienia. Wymagamy także podania danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu email, telefonu jeśli rejestrujesz konto na potrzeby typowań w konkursie „Typ na Anwil”.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z oferty sklepu „Anwil Fan Corner” czy brać udziału w Konkursie „Typ na Anwil”.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Klubu w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzanymi przez nas danymi przysługuje Tobie:

 1. prawo dostępu do danych przetwarzanych przez nas,
 2. prawo do sprostowania, gdy zauważysz błędy w podanych danych,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych, gdy nie są one już niezbędne do celów dla których je zebraliśmy lub cofnąłeś zgodę na przetwarzanie
 4. prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe
 5. prawo do ich przenoszenia np. do innego Administratora danych
 6. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przy czym wskazujemy, że w ramach naszego przetwarzania nie podejmujemy w stosunku do Ciebie automatycznych decyzji i nie wykonujemy profilowania na podstawie twoich zachowań na naszej stronie internetowej,
 7. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzamy je na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, lub gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby naszego marketingu bezpośredniego, w tym gdyby były profilowane dla tego celu. Zprawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możliwi odbiorcy Twoich danych osobowych:

 1. nasi pracownicy i współpracownicy,
 2. podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
 3. w przypadku użytkownika korzystającego ze sposobu płatności elektronicznych, udostępniamy dane wybranemu podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze,
 4. firmy , które na podstawie zawartych z nami umów powierzenia świadczą dla nas różne usługi (np. podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną – dla przykładu takim odbiorcą jest firma kurierska doręczająca przesyłki) .

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Klub zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy danych naszych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.kkwloclawek.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.